ACOMPANYAMENT PROPER

> Realitzem tràmits i serveis d’arquitectura: ITE (inspecció tècnica d'edificis), Certificats Energètics, Cèdules d'habitabilitat, memòries tècniques per a obtenir ajuts (millora de l'eficiència energètica dels edificis, accessibilitat dels habitatges, retirada de fibrociment amb amiant, rehabilitació d'edificis, instal·lació de plaques solars, etc)

> Assessorem en matèria d'habitatge i projectes de masoveria, així com també acompanyem grups de convivència en el procés de definició del projecte i presa de decisions des d’una vessant tècnica

 

> Realitzem assessoraments per valorar la viabilitat tècnica i econòmica d'un projecte en els seus inicis

 

> Realitzem estudis de diagnosi i catalogació de patologies d'edificis i valoració de l'estat actual de l'estructura

 

> Acompanyem projectes d'autoconstrucció des d’una vessant tècnica