> Realització de tràmits i serveis d’arquitectura

> Assessorament en matèria d'habitatge i projectes de masoveria

> Acompanyament tècnic a grups de convivència en el procés de definició del projecte i presa de decisions

 

> Aixecaments amb medició topogràfica 

> Diagnosi i catalogació de patologies d'edificis

> Estudi i valoració de l'estat actual d'estructures

> Acompanyament en projectes d'autoconstrucció

Assessorament

Tècnic