top of page

diagnosi de patologies i estat actual

Realitzem estudis de diagnosi i catalogació de patologies d'edificis i valoració de l'estat actual de l'estructura.

Molts dels nuclis poblacionals de l’Alt Pirineu i Aran estan formats per edificis que han caigut en desús durant anys. Les construccions típiques de les cases de poble i els pallers tenen un alt valor arquitectònic, ja que són sistemes constructius que han caigut en l’oblit com els murs, pilars i arcs de pedra, o les complexes estructures de fusta i encaixos. L’adaptació d’aquestes edificacions a les necessitats habitacionals actuals és dificultós degut a la complexitat d’aquestes construccions, que són el resultat de diverses actuacions dutes a terme durant generacions. El servei ofert des de la cooperativa garanteix un estudi minuciós de l’estat de l’edificació, una informació imprescindible per tal d’establir les diferents estratègies de reparació, reforç i millora.

BORDA MARINXINA

Estudi de l'estat actual de la Borda Marinxina, a la Serra de Carreu

BORDA PAULÍ

Estudi de l'estat actual de la Borda Paulí, a la Serra de Carreu

ERA DE RAFEL DE PERAMEA

Estudi de l’estat actual de l’Era de Rafel


L’Era de Rafel es troba situada al centre del poble de Peramea. Es tracta d’un construcció tradicional antigament destinada a corrals, pallers i coberts, situats al voltant d’una era, element caracterítsic d’aquesta tipologia d’edificacions.

Actualment el conjunt es troba en molt mal estat i s’ha projectat l’enderroc dels elements i parts menys estables i perilloses per evitar possibles accidents. El deteriorament de les cobertes ha permés l’entrada d’aigua a l’interior, creant destroses i malmetent les propietats i característiques dels elements estructurals.

En el projecte es plantegen els següents treballs per estudiar l'estat de l'edifici:

  • Medició topogràfica amb màquina d'estació total per a fer un aixecament precís

  • Diagnosi i catalogació de les patologies de l'edifici

  • Valoració de l'estat actual de l'estructura

A partir d'aquí hem determinat les actuacions a realitzar-hi per tal d'assegurar-ne la salubritat i la seguretat estructural.

MASIA BATLLE DE GRAMENET

Entre el Pla de Corts i la Vall Fosca, a més de 1.300m d'altitud, trobem Gramenet de Beranui, un dels molts despoblats del Pirineu.
Hem realitzat l'estudi de l'estat actual de la Masia de Batlle, un conjunt deshabitat que antigament pertanyia a aquest nucli. Era un espai estratègic entre la Plana de Mont-Ros i Gramenet on allotjar-se per a dur a terme la principal activitat econòmica de la zona: les pastures i la ramaderia.

Aquest estudi servirà per tenir un punt de partida en cas que es vulgui començar un projecte, i alhora també per introduir l'edificació al catàleg de masies del municipi.

ERA DE MONTANER

Estudi de l’estat actual de l’era de Montaner

L’Era de Montaner és una construcció de gran complexitat destinada antigament a corrals, pallers i coberts al voltant de dos eres, situada al poble de Peramea.

En aquest projecte es va dur a terme l’aixecament de plànols de l’estat actual per tal de documentar i dibuixar el seu estat original i poder conservar així l’estructura i aquells elements més significatius de l’edificació en possibles actuacions posteriors.

L’edifici manté elements típics i únics com són l’estissora d’estructura de fusta que aguanta una de les cobertes, dissenyada per suportar grans llums de forjat i coberta, així com també arcades de pedra i eres empedrades amb grans llosses del territori.

Actualment les diferents construccions han patit diversos danys degut al deteriorament de l’estructura i a la posterior entrada d’aigua i vegetació. Algunes parts de les cobertes i els murs han caigut acumulant runa a l’interior.

ESTUDI DE PATOLOGIES CASA TIA PEPA DE GERRI

Hem realitzat un esdudi on s'ha analitzat l’estructura i els processos patològics que presenta la casa per així entendre quin ha sigut l’origen de les esquerdes i altres lesions que preocupaven a les usuàries. Ha sigut un procés molt interessant i detectivesc, on hem pogut imaginar quines van ser les diferents fases per on va passar casa Tía Pepa abans de ser com és en l’actualitat.


Treballs realitzats:


- Medició topogràfica amb màquina d'estació total per a fer un aixecament precís i entendre el funcionament de l'edifici i perquè han aparegut les patologies que s'observen.


- Diagnosi i catalogació de les lesions de l'edifici. Hem posat sobre la taula tots els orígens possibles dels moviments que ha sofert a la casa i hem anat descartant diferents opcions fins arribar a una conclusió que ens permet proposar solucions per a frenar aquests moviments.


- Valoració de l'estat actual de l'estructura. Biga per biga hem observat com afecten la humitat, els fongs i els insectes.

CASA CALDERE DE GERRI DE LA SAL

La propietat te experiència en gestió forestal i extracció de fusta amb tracció animal.  Aquests coneixements han aportat molt a l'autoconstrucció d'aquest projecte.

bottom of page