CASA CALDERE DE GERRI DE LA SAL

[Arquitectura sostenible, Acompanyament proper]

  • Emplaçament: Gerri de la Sal (Pallars Sobirà)

  • Inici projecte: Novembre 2020

  • Promotores: Particular

Rehabilitació de la casa Caldere de Gerri


És la casa de la Noe, el David, la Irati i la Jara. 

Atenent a les necessitats de les usuàries, es projecta un espai sota coberta amb noves obertures que permetran l’entrada de llum i s’aïllarà tot l’espai per garantir-ne unes condicions òptimes a nivell tèrmic.


Es realitzarà un canvi de coberta de l’habitatge, construït encara amb materials altament perillosos per la salut, com és la uralita, per una solució amb materials de proximitat, així també com un bon aïllament per millorar el confort tèrmic. 

En aquest projecte es té en compte l’aprofitament de l’estructura existent de bigues de fusta i murs de pedra. 


[En fase de Projecte Executiu]

VISITA ALTRES PROJECTES: 

ACOMPANYAMENT PROPER