CASA DE L'HORT A LLAGUNES

[Arquitectura sostenible, Acompanyament proper]

  • Emplaçament: Llagunes (Pallars Sobirà)

  • Inici projecte: Gener 2021

  • Promotores: Particular

Projecte de Rehabilitació i millora energètica de la Casa de l'Hort de la Font de Llagunes


Conversió d'un garatge-magatzem en casa de la Lara, de l'equip de Coop d'Era.

Rehabilitació de l'edifici per a que aquest sigui un habitatge confortable, amb vistes a la Vall de Siarb i orientació a sud, així com també millora de la relació interior-exterior de l'edifici amb l'hort, dotant la façana est de més permeabilitat i generant un espai intermedi cobert.

Millora del confort tèrmic, realitzant obertures a les façanes sud i est; que permeten una millor il·luminació i captació solar passiva de l'edifici.
A més a més de les obertures, hem aïllat amb materials naturals totes les façanes (12cm de gruix), terra (10cm de gruix) i coberta (20cm) per l'interior.

Aquest projecte es realitza a través d'una autoconstrucció acompanyada. 


[En fase de Direcció d'Obra]

VISITA ALTRES PROJECTES: 

ACOMPANYAMENT PROPER