CASA PARDINA DE SORRE

[Arquitectura sostenible]

  • Emplaçament: Sorre (Pallars Sobirà)

  • Inici projecte: Gener 2021

  • Promotores: Particular

Projecte de rehabilitació de la Casa Pardina de Sorre


Rehabilitació de l'antic paller de la casa per a ampliar un habitatge existent.

A nivell estructural, en aquest projecte s'ha tingut en compte l'aprofitament dels murs de pedra existents, s'han reconstruït el sostre i coberta que es troben en mal estat i s'ha realitzat una nova escala que comunicarà les plantes interiors.

Pel que fa a l'eficiència energètica i la sostenibilitat ambiental, s'han aïllat els murs i coberta, s'han fet obertures per a la captació solar i els materials emprats a l'obra són de proximitat.


[En fase de Direcció d'Obra]

VISITA ALTRES PROJECTES: 

ACOMPANYAMENT PROPER