CASA PARDINA DE SORRE

[Rehabilitació d'edificis existents i adaptació a nous usos, Habitatge]

  • Emplaçament: Sorre (Pallars Sobirà)

  • Inici projecte: Gener 2021

  • Promotores: Particular

Projecte de rehabilitació de casa pardina de Sorre.

La Isa i en Nando volen rehabilitar l'antic paller de la casa per a ampliar el seu habitatge. 

A nivell estructural, en aquest projecte es tindrà en compte l'aprofitament dels murs de pedra existents, es reconstruiran el sostre i coberta que es troben en mal estat i es projectarà una nova escala que comunicarà les plantes interiors.

Pel que fa a l'eficiència energètica i la sostenibilitat ambiental, s'aïllaran els murs i coberta, es realitzaran obertures per a la captació solar i els materials emprats seran de proximitat.


[En fase de Projecte Executiu]

1.jpg

VISITA ALTRES PROJECTES: