ERA DE MIQUEL DE PERAMEA

[Rehabilitació d'edificis existents i adaptació a nous usos, Habitatge]

  • Emplaçament: Peramea (Pallars Sobirà)

  • Inici projecte: Gener 2020

  • Promotores: Particular

  • Col·laboradora: Neus Agost, estudi energètic


Projecte de rehabilitació d'un paller amb era a Peramea.

Serà casa de la Daria, en Toni i la seva família.

Atenent a les necessitats de les usuàries, es projecta un habitatge amb un consum energètic pràcticament nul a partir dels principis de l'arquitectura passiva i l'eficiència energètica, amb orientació de totes les estances de l'habitatge al sud i vistes de la Geganta Adormida i el Pla de Corts.

Per fer-ho, es té molt en compte la integració en l'entorn aprofitant els murs existents i potenciant la morfologia característica de l'era ressaltant el caràcter i la presència de l'estisora. Tot això utilitzant materials de proximitat i baix impacte ambiental.

 

[En fase de Direcció d'Obra]

1.jpg

VISITA ALTRES PROJECTES: