ERA DE RAFEL DE PERAMEA

[Acompanyament proper]

  • Emplaçament: Peramea (Pallars Sobirà)

  • Inici projecte: Febrer 2020

  • Promotores: Particular

Estudi de l'estat actual de l'Era de Rafel.

Es plantegen els següents treballs per estudiar l'estat de l'edifici:


  • Medició topogràfica amb màquina d'estació total per a fer un aixecament precís

  • Diagnosi i catalogació de les patologies de l'edifici

  • Valoració de l'estat actual de l'estructura


A partir d'aquí es determinaran les actuacions a realitzar-hi per tal d'assegurar-ne la salubritat i la seguretat estructural.

VISITA ALTRES PROJECTES: 

ACOMPANYAMENT PROPER