ERA LUNA A PERAMEA

[Arquitectura sostenible]

  • Emplaçament: Peramea (Pallars Sobirà)

  • Inici projecte: Gener 2020

  • Promotores: Particular

  • Col·laboradora: Neus Agost, estudi energètic


Rehabilitació d'una construcció tradicional antigament destinada a corrals, pallers i coberts situats al voltant d'una era, element característic d'aquesta tipologia d'edificacions.

En l’actualitat, aquestes antigues edificacions han caigut en desús i en l’abandonament, trobant-se moltes d’elles actualment en estat ruïnós. En els darrers anys, la majoria d’aquestes edificacions han estat objecte de transformació en edificis d’habitatges o bé en edificis unifamiliars.
La tipologia constructiva d’aquestes edificacions és senzilla a base de parets de pedra del país i cobertes de fusta i teula ceràmica, amb embigats de rulls de fusta de 3-5 metres de llargada, amb el característic pati o era de batre, els corrals en planta baixa o semisoterrada, els pallers situats generalment sobre els corrals, i algun
cobert.

Atenent a les necessitats de les usuàries, aquest habitatge te un consum energètic pràcticament nul a partir dels principis de l'arquitectura passiva i l'eficiència energètica, amb orientació de totes les estances de l'habitatge al sud i vistes de la Geganta Adormida i el Pla de Corts.

Per fer-ho, s'ha tingut molt en compte la integració en l'entorn aprofitant els murs existents i potenciant la morfologia característica de l'era ressaltant el caràcter i la presència de l'estisora. Tot això utilitzant materials de proximitat i baix impacte ambiental.

 


VISITA ALTRES PROJECTES: 

ACOMPANYAMENT PROPER