TALLER DE DIAGNOSI AMB LA GEGANTA DESPERTA

[Dinamització de processos d'anàlisi i disseny participatius, Anàlisi i planificació urbanística i territorial, Investigació urbanisme feminista al món rural]

  • Emplaçament: Pallars Sobirà

  • Inici projecte: Novembre 2020

  • Participants del taller: La Geganta Desperta

  • Amb l'acompanyament de: Col·lectiu Punt6

  • Amb el suport de: Institut Català de les Dones


Diagnosi i propostes feministes en pobles de muntanya 

Projecte de recerca sobre com el gènere ha afectat i afecta a la percepció que tenim del territori, en concret del Pallars.

________________________________________________


PRIMER TALLER

1. Hem posat en comú un mapeig individual de reconeixement dels pobles on vivim, on veiem reflectides les experiències personals de cadascuna de les participants.

Ens ha servit per treballar la relació que tenim amb el nostre entorn a través de la definició de les activitats quotidianes, els diferents itineraris que realitzem i la identificació dels espais que utilitzem.

"Quins espais fem servir més? On ens sentim més còmodes? Quins espais o recorreguts evitem? Com són els espais de relació del meu poble? Com em desplaço? Com canvien les meves rutines segons la meteorologia/moment del dia/dies festius i laborables? De quins serveis/drets disposo? Diferenciació entre activitats individuals, comunitàries, productives, reproductives. Quines sensacions i percepcions experimento en aquests recorreguts?"


2. Hem realitzat un recorregut per Sort, una població coneguda per totes i un dels nuclis de serveis i equipaments del Pallars Sobirà.

Al llarg del recorregut, hem anat descrivint i analitzant els entorns per on hem anem passat, valorant si ens faciliten o ens dificulten el desenvolupament de la nostra vida quotidiana.

Hem buscat la relació entre les característiques físiques dels espais que utilitzem amb la manera com ens movem en i entre ells, i l’experiència que en tenim.

L’urbanisme feminista consisteix en pensar l’espai públic posant la vida al centre. Els rols imposats des de la societat han marcat durant molt temps un espai públic masculinitzat i un espai domèstic per a les dones. És per això que la manera com el primer ha estat pensat ha sigut responent a les necessitats masculines i productivistes, mentre que s’ha relegat a un segon terme les necessitats de totes les identitats que no complien amb aquest perfil (Identitats no binàries, dones, persones amb diversitat funcional, migrades, canalla, gent gran, i un llarg etc…).

L’espai públic és un element present en el nostre dia a dia, i importantíssim a l’hora de relacionar-nos.


3. Després de posar en comú les experiències quotidianes dins els nostres pobles, dibuixem els recorreguts que fem fora dels nostres pobles. Diferenciem les activitats productives, reproductives, comunitàries i personals, especificant el tipus de transport amb què els fem.

"Quines són les poblacions o llocs on, apart del meu poble, faig més vida? Quines són les activitats que faig majoritàriament fora del meu poble? És perquè vull, o perquè no puc fer-les allà? Quins equipaments i serveis utilitzo? Existeixen espais que no utilitzo? Per què? Quins aspectes detectem que ens ajuden al desenvolupament de la vida quotidiana? Quins ens són desfavorables?"


Hem posat sobre la taula quins són els àmbits que tenen més rellevància i afecten més les nostres vides quotidianes per a tractar-les en el segon taller i generar un espai de debat per a fer propostes de millora.


1.jpg

VISITA ALTRES PROJECTES: