top of page

DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA: treballem per l'habitatge digne al Pirineu i responem a la crisi energètica i de materials

Aquest és el projecte Singular de Coopd’Era, una línia de finançament enfocada a iniciatives de l’economia social i solidària. Els Singulars són projectes de l’ESS que tenen per objectiu la reactivació econòmica i la generació d’ocupació de qualitat, la creació de mercat social i el desenvolupament de valors i pràctiques centrades en les persones.


Promou i finança: la Generalitat de Catalunya - Departament d'Empresa i Treball

A finals del 2021, des de Coop d’Era vam iniciar a nivell intern un projecte de diversificació econòmica en el qual seguim treballant. L’objectiu d’aquest projecte és consolidar l’activitat de la cooperativa donant resposta a les grans problemàtiques i reptes socioeconòmics i ambientals que es presenten actualment al territori des dels nostres àmbits de treball: l’habitacional i l’energètic.

Aquest projecte l’hem dividit en dues línies:


1. Implementació de nova cartera de serveis tècnics: Treballem per un habitatge digne al Pirineu

A través de la nostra experiència com a habitants i professionals treballant en la zona de l’Alt Pirineu i Aran hem detectat un seguit de necessitats a les quals busquem donar resposta millorant i optimitzant els serveis que oferim. La realitat de l'habitatge al Pirineu parteix d'unes problemàtiques molt específiques i concretes, i és necessària una resposta professional i tècnica centrada en les persones i arrelada al propi territori.

  • Envelliment de la població → Assessorament per millores en l'accessibilitat.

  • Parc d’habitatges envellit i pensat com a segona residència →Assessorament tècnic en matèria d'habitatge, rehabilitació i acompanyament en alternatives de tinença de l’habitatge

  • Baixes condicions en salubritat i eficiència energètica →Assessorament i rehabilitacions energètiques

  • Dificultats a l’hora de demanar ajuts energètica →Acompanyament en la tramitació per l’obtenció d’ajuts públics

Tot això ens permetrà incidir en la millora del parc habitacional existent des d’una triple mirada: qualitat de l’estat constructiu i estructural, qualitat funcional i eficiència energètica per tal de garantir l’accés a un habitatge digne.


2. Especialització en transició energètica: Responem a la crisi energètica i de materials


A més de tots els raonaments ambientals, dins d’un context de canvi climàtic, i havent de reduir al màxim les emissions de CO2, l’accés a l’energia cada vegada serà més restringit tot i una teòrica transició cap a les energies renovables.

El cost de l’energia, amb alts i baixos pel mig, agafa una tendència creixent cada vegada més exagerada. La situació actual no serà una cosa puntual. Per tant, dins la dinàmica d’escalada de preus, aquells materials que més energia incorporada tinguin (extracció, transformació i transport) i més petjada de CO2 portin seran els que augmentin més de preu, trencant amb les dinàmiques del mercat globalitzat actual.

  • Emergència climàtica + accés a l’energia cada vegada més restringit per escassetat de combustibles fòssils → REDUÏM L’ENERGIA EN L’ÚS DE L’EDIFICI: Incorporem noves eines d’anàlisi i disseny energètic per aconseguir habitatges d’un consum energètic nul

  • Escassetat de recursos materials i exponencial augment de preus→ REDUÏM L’ENERGIA DE LA CONSTRUCCIÓ. Incorporació de l’estudi de la petjada ecològica de la construcció, ús de materials locals i apliquem tècniques de bioconstrucció com a pràctiques habituals

Ampliant els nostres coneixements en aquest àmbit a través de formacions específiques, ens permet plantejar una alternativa en l’àmbit de la construcció, trencant amb l’ús hegemònic de materials amb una alta petjada ecològica, així com també reduir al màxim les despeses energètiques generades en l’ús dels edificis que projectem.VISITA ALTRES PROJECTES: 

ACOMPANYAMENT PROPER

bottom of page