top of page

HABITATGE AMB ERA A TREMP

[Arquitectura sostenible]

  • Emplaçament: Tremp (Pallars Jussà)

  • Inici projecte: Desembre 2021

  • Promotores: Particular

Projecte d’habitatge amb era a Tremp


Al perímetre del nucli de Tremp, trobem una zona de petites construccions que segueixen la línia de carrer i la seva part posterior mira cap a camps i prats. Aquest és un projecte per rehabilitar una construcció antigament destinada a magatzem i transformar-la en habitatge.

Avantprojecte: La construcció es troba situada al mig d’una gran parcel·la. Aquesta s’adapta al desnivell que hi ha entre la cota de l’era i la cota de carrer, tenint així una planta semisoterrada.

La proposta consisteix en augmentar una planta de l'edifici, aconseguint així una planta sota coberta útil. A planta baixa es distribueix la zona de dia, amb un gran espai destinat a cuina-sala-menjador i un petit bany. A planta primera hi ha dos dormitoris i dos banys. A l’altell hi està prevista una sala diàfana per a diferents usos. L'habitatge compta amb dues terrasses situades a l’era, a cota de la planta baixa. Aquestes poden ser utilitzades en les diferents èpoques de l’any. Una terrassa fresqueta per l’estiu situada a la façana nord i una terrassa resguardada del fred i encarada a sud, per l’hivern.

Les façanes orientades a sud-est i sud-oest tenen grans obertures a planta baixa que permeten la captació de radiació solar i faciliten la comunicació i relació entre interior-exterior. Les façanes nord-est i nord-oest tenen petites obertures per donar claror i ventil·lació i comunicació entre la terrassa posterior i l’interior.

Acabats: es proposa combinar acabats de pedra existent i arrebossats. Els teulats seran de teula àrab.

Eficiència energètica i disseny bioclimàtic: es tracta d’una construcció molt compacta i ben orientada a sud amb grans obertures captadores de radiació solar. Els paraments verticals s’aïllaran ens alguns espais per l’interior i en alguns altres per l’exterior amb sistema SATE. Els paraments horitzontals de l’envolvent també s’aïllaran, tant el terra com les cobertes. Us sistema de calefacció amb biomassa ajudarà a mantenir l’habitatge comfortable durant l’hivern. La instal·lació de plaques solars generarà energia renovable per l’aigua calenta i l’electricitat.

[En fase d’avantprojecte]

VISITA ALTRES PROJECTES: 

ACOMPANYAMENT PROPER

bottom of page