> Realitzem projectes de rehabilitació i reforma d'edificis posant en valor les preexistències i la memòria històrica local

> Projectem buscant l'equilibri entre l'arquitectura vernacular i les noves tècniques, tenint en compte els materials i oficis tradicionals

> Pensem que profitar allò existent és una manera de reduir la petjada ecològica dels nostres edificis,  juntament amb l'aplicació de criteris de disseny bioclimàtic

Assessorament

Tècnic