top of page

ACTUEM AMB TOTS ELS   SENTITS

ESCOLTANT   LA SOCIETAT RURAL   

Població dispersa i sovint amb dificultats per accedir als serveis més bàsics.

Treballem fent xarxa amb els col·lectius existents al territori i aprenem de les necessitats i mancances quotidianes, amb voluntat de millorar la qualitat de vida de les persones.

Impulsem alternatives de tinença i accés a l'habitatge com són la masoveria, la cessió d'ús o les cooperatives d'habitatge.

Pobles de porticons tancats i carrers buits. Pobles de 15 dies l'any. Condicions socioeconòmiques que dificulten l'arrelament poblacional i propicien l'èxode juvenil.

Societat plenament immersa en un context de creixent pèrdua de sobiranies.

Creiem en la capacitació i autonomia de la població, impulsem l'autoorganització i l'adquisició d'habilitats que facin de l'autoconstrucció una alternativa viable, construint models de coneixement i cultura lliures.

MIRANT   A TRAVÉS DE LA MEMÒRIA,  

PARLANT   DEL PRESENT 

imatges sentits bo.png
imatges sentits bo.png

Pobles plens de llegat material abandonat i gent carregada de coneixement ignorat.

Posem en valor les preexistències i la memòria històrica local, recuperant el coneixement popular per projectar cap a un futur més integrador que tingui en compte la identitat local.

Treballem amb materials i tècniques locals, valorem els oficis tradicionals i projectem un equilibri entre l'arquitectura vernacular i les noves tècniques.

Sistemes constructius globalitzats, desvinculats dels territoris i recursos naturals disponibles, que desestimen els oficis tradicionals.

TOCANT   DE PEUS A LA TERRA

Un urbanisme al servei del turisme que ignora l'entorn on s'implanta.

Creiem en una alternativa al model urbanístic actual, contemplant la convivència entre la vida productiva i la reproductiva, protagonitzant els interessos dels i les habitants.

Recolzem la bioconstrucció com a alternativa a la construcció convencional, i ens esforcem per trobar solucions que respectin el planeta on vivim.

Un model constructiu que arrasa amb el planeta.

El consum inconscient dels recursos energètics

Reduïm la petjada ecològica dels nostres edificis i construïm cases eficients des del disseny, que requereixen poca energia i diners per a assolir els nivells de confort tèrmic.

imatges sentits bo.png
imatges sentits bo.png
bottom of page